Monday, 18 November 2013

DAFTAR ONLINE PARLIMEN BELIA MALAYSIA

KLIK UNTUK PENDAFTARA DI :- http://www.parlimenbelia.gov.my/index_permohonan.php

Mengenai Parlimen Belia
Pelaksanaan Parlimen Belia Malaysia adalah bertujuan untuk melatih dan melahirkan barisan pelapis kepimpinan muda yang berkaliber dan berwibawa sejajar dengan keperluan negara masa kini dan masa hadapan.

Objektif
Objektif Parlimen Belia Malaysia adalah: Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pemimpin dari kalangan generasi Y demi kepentingan survival dan penerusan kepimpinan negara jangka panjang; Sebagai platform kepada belia bagi memberi peluang dan pengalaman secara praktikal dalam proses membuat undang-undang serta memahami sistem pentadbiran negara. Menjadi rujukan mengenai trend belia kepada pentadbiran Negara.

Kaedah Pemilihan
Struktur pemilihan APBM yang baru adalah mengikut negeri yang pada asalnya dipilih mengikut kawasan Parlimen.Keahlian PBM adalah seramai  119 orang iaitu mengikut taburan kepadatan populasi belia di setiap negeri. Rasional bilangan Ahli Parlimen Belia Malaysia adalah seorang APBM bagi setiap 100,000 belia (1:100,000). Pecahan APBM mengikut negeri adalah seperti

DAFTAR ONLINE

Catatan lain